ארגונים מקצועיים

גישות בחינוך המוזיקלי

גישת אורף

גישת קודאי

גישת דלקרוז

שיטת סוזוקי

דרכי הוראה

כתבי עת מקוונים

מאגרי מידע בחינוך המוזיקלי

עבודות גמר / תזות(בכניסה למאגרים אלו יש לרשום music בתיבת החיפוש)

פסיכולוגיה של המוזיקה

תוכניות לימודים בעולם

תוכניות לימודים לילדים ונוער בתזמורות

תורת המוזיקה

תרפיה במוזיקה ובתנועה

איגודים מקצועיים

מאגרי מידע בחינם

כתבי עת ומידע רפואי