1. נוהל עבודה לתמיכה מקוונת בחיפושי מידע לסטודנטים בקמפוס לוינסקי באילת *

א. סטודנטים המעוניינים למצוא חומר מתאים בנושא מסוים, מתבקשים לפני פנייתם לעזרת התמיכה ,לערוך חיפוש ראשוני
במערכת החיפוש של הספרייה "חיפושנט", ניתן להיעזר גם במקורות האלקטרוניים.
ב. מומלץ להיעזר בדף מדריכים ולומדות.
כל בקשה לייעץ מקוון לספרייה תיעשה רק דרך פורטל הסטודנט – בקשות וערעורים.

2 . נוהל השאלת ספרים לסטודנטים בקמפוס לוינסקי באילת*

א. ניתן לבצע השאלה רק באמצעות מילוי טופס בפורטל מידע אישי לסטודנט.

הסטודנט ימלא את פרטיו האישיים ופרטי הספר המבוקש בטופס המקוון.
הספר יושאל על שמו של הסטודנט ויישלח אליו בדואר ישראל למזכירות לימודי לוינסקי באילת.
בהגיע הספר למזכירות באילת יקבל הסטודנט הודעה טלפונית מהמזכירה.
הסטודנט ייקח את הספר מהמזכירות, ובתום השימוש בו יחזירו למזכירות.
לתשומת הלב: על הסטודנט מוטלת האחריות לשמור על שלמות הספר וניקיונו ולהחזירו במועד, אם קיבל מייל שהוא חייב להחזירו עד תאריך מסוים (מועד ההחזרה מתייחס להחזרת הספר/ים למזכירות לוינסקי באילת).
ב. הספרים הניתנים להשאלה
ניתן לשאול עד 12 ספרים בעת ובעונה אחת.
ניתן לשאול רק את הספרים הניתנים להשאלה לשבוע ו/או לעשרים ושמונה יום.
לא ניתן לשאול ספרים שמורים היוצאים ללילה!
ג. הארכה אוטומטית
בספרייה פועל שירות הארכה אוטומטית.
הודעות על אי הארכת הספרים או הודעות על בקשה להחזרת ספרים מוזמנים תישלחנה אליכם באמצעות הדואר – האלקטרוני. אם כתוב בהודעה שלא בוצעה הארכה בשל ספר שהוזמן לקריאה על ידי קוראים אחרים ו/או חסימת כרטיס קורא, יש להתקשר לדלפק ההשאלה במכללת לוינסקי תל אביב ולברר את סיבת הפנייה בטל': – 03-6902488.
אם החזרתם את הספרים ו/או תקופת ההשאלה הוארכה במועד, אין להתייחס להערות הנ"ל.
לידיעתכם: השירות מיועד להקל עליכם, אך אינו פוטר אתכם מהאחריות להחזרת הספרים במועד!
אם המזמין מעוניין לוותר על הזמנתו, עליו להודיע על הביטול לדלפק ההשאלה בלוינסקי תל אביב, בדואר האלקטרוני או – בטלפון: 03-6902488
לשאלות ובירורים בנושא השאלה ניתן לפנות בדואר אלקטרוני לעינת שינגרט, אחראית ההשאלה במכללת לוינסקי
תל אביב: טלפון: – 03-6902488
*כל הנאמר כאן בלשון זכר, מכוון לנשים ולגברים כאחד.