1. נוהל עבודה לתמיכה מקוונת בחיפושי מידע לסטודנטים בקמפוס לוינסקי באילת *

א. סטודנטים המעוניינים למצוא חומר מתאים בנושא מסוים, מתבקשים לפני פנייתם לעזרת התמיכה ,לערוך חיפוש ראשוני
במערכת החיפוש של הספרייה "חיפושנט", ניתן להיעזר גם במקורות האלקטרוניים.
ב. מומלץ להיעזר בדף מדריכים ולומדות.
ג. במידה והסטודנטים זקוקים להדרכה באופן החיפוש בקטלוג ובמאגרי המידע, הם מתבקשים
להתקשר לשירות התמיכה המקוונת בשעות המיועדות לכך, לטל': 03-6902458 , או למלא טופס מקוון
ד. לאחר קבלת תוצאות עבור החיפוש שערכו, ימלאו הסטודנטים טופס מקוון בדף תמיכה מקוונת בחיפושי מידע הנמצא
בדף קמפוס לוינסקי באילת באתר הספרייה , בו ניתן לבקש סריקת חומרים שמצאו ו/או עזרה בחיפוש חומרים נוספים.
לא ישלח חומר ללא חיפוש מוקדם של הסטודנטים.
ה. סריקת החומרים תהיה במסגרת המפורטת להלן:
1. ספר: פרק אחד בלבד.
אם יהיה צורך ביותר מפרק אחד, ניתן יהיה להזמין את הספר בהשאלה מרחוק.
אם הספר לא ניתן להשאלה, אפשר לסרוק עד שני פרקים מתוכו בלבד.
אם הספר קיים כספר אלקטרוני, לא יסרקו פרקים מתוכו.
2. כתבי עת: מקסימום שישה מאמרים בעברית ובאנגלית.

2 . נוהל השאלת ספרים לסטודנטים בקמפוס לוינסקי באילת*

א. טופס השאלה מרחוק באתר הספרייה – ניתן לבצע השאלה מרחוק רק באמצעות מילוי טופס השאלת ספרים ללוינסקי אילת הנמצא בדף קמפוס לוינסקי באילת באתר
הספרייה.
הסטודנט ימלא את פרטיו האישיים ופרטי הספר המבוקש בטופס המקוון.
הספר יושאל על שמו של הסטודנט ויישלח אליו בדואר ישראל למזכירות לימודי לוינסקי באילת.
בהגיע הספר למזכירות באילת יקבל הסטודנט הודעה טלפונית מהמזכירה.
הסטודנט ייקח את הספר מהמזכירות, ובתום השימוש בו יחזירו למזכירות.
לתשומת הלב: על הסטודנט מוטלת האחריות לשמור על שלמות הספר וניקיונו ולהחזירו במועד, אם קיבל מייל שהוא חייב
להחזירו עד תאריך מסוים (מועד ההחזרה מתייחס להחזרת הספר/ים למזכירות לוינסקי באילת).
ב. הספרים הניתנים להשאלה
ניתן לשאול עד 12 ספרים בעת ובעונה אחת.
ניתן לשאול רק את הספרים הניתנים להשאלה לשבוע ו/או לעשרים ושמונה יום.
לא ניתן לשאול ספרים שמורים היוצאים ללילה!
ג. הארכה אוטומטית
בספרייה פועל שירות הארכה אוטומטית.
הודעות על אי הארכת הספרים או הודעות על בקשה להחזרת ספרים מוזמנים תישלחנה אליכם באמצעות הדואר – האלקטרוני. אם כתוב בהודעה שלא בוצעה הארכה בשל ספר שהוזמן לקריאה על ידי קוראים אחרים ו/או חסימת כרטיס קורא, יש להתקשר לדלפק ההשאלה במכללת לוינסקי תל אביב ולברר את סיבת הפנייה בטל': – 03-6902488.
אם החזרתם את הספרים ו/או תקופת ההשאלה הוארכה במועד, אין להתייחס להערות הנ"ל.
לידיעתכם: השירות מיועד להקל עליכם, אך אינו פוטר אתכם מהאחריות להחזרת הספרים במועד!
אם המזמין מעוניין לוותר על הזמנתו, עליו להודיע על הביטול לדלפק ההשאלה בלוינסקי תל אביב, בדואר האלקטרוני או – בטלפון: 03-6902488
לשאלות ובירורים בנושא השאלה ניתן לפנות בדואר אלקטרוני לעינת שינגרט, אחראית ההשאלה במכללת לוינסקי
תל אביב: טלפון: – 03-6902488
*כל הנאמר כאן בלשון זכר, מכוון לנשים ולגברים כאחד.