מכונות צילום ומדפסות

לשימוש הסטודנטים ארבע מכונות צילום/ הדפסה במפלס העליון ואחת במפלס התחתון.
ניתן לצלם/ להדפיס באמצעות כרטיסי סטודנט נטענים וכרטיסי אשראי.

קיימת מכונה לצילום/ הדפסה במטבעות במפלס העליון (ראשונה מימין). שימו לב, המכונה אינה נותנת עודף!
הכרטיסים נטענים במכונות המצויות ברחבי המכללה (בספרייה קיים מכשיר טעינה במפלס העליון מימין למכונות הצילום). מחיר כל עמוד 14אג'.

תמיכה טכנית במדפסות/ מכונות צילום – חדר 126, בימים א'- ה' בשעות 14:30-09:30.

 

לשימוש המרצים:

– מכונת צילום/הדפסה אחת במפלס התחתון (מצד ימין). (באמצעות כרטיס מרצה נטען)

– מכונת סריקה לדואר אלקטרוני (ללא תשלום) בחדר כתבי עת במפלס העליון.