מחשבי הספרייה

לרשות קהל המשתמשים של הספרייה קיימות עמדות מחשב בשלושת מפלסי הספרייה המרכזית.

במפלס התחתון  עמדות מחשב לחיפוש מהיר.

במפלס המבואה עמדות מחשב המשמשות בעיקר לתמיכה אישית על ידי צוות הספרייה בחיפושי המידע.

במפלס העליון עמדות מחשב לחיפושי מידע ועבודה עצמית בתוכנת אופיס ונקודות חשמל למחשבים ניידים.

רשת אלחוטית – Wi-Fi

לטובת קהל המשתמשים קיימת במכללה ובספרייה תקשורת אלחוטית Wi-Fi –

 רשת levinsky המויועדת לסטודנטים ולאנשי הסגל.

נוהלי השימוש במחשבים

  • השימוש במחשבי הספרייה ובאינטרנט לצורכי לימוד בלבד!!
  • שמירת קבצים בכונן C אסורה בהחלט. יש לשמור קבצים בפורטל שירותי מידע אישי   בתיקיית "קבצים שלי".
  • השמירה בדיסק/דיסק און קי לצורכי חיפוש בלבד.
  • עבודה בתוכנות אופיס מותרת רק במחשבים שבקומה העליונה של הספרייה.