השקות ספרים

פרסומי מחקרים של חברי הסגל

להיות קרוב: עזרה ראשונה למורה בהתמודדות עם מצוקות תלמידים

371.102.3 גיל
מכון מופ"ת, תשס"ז 2007
טקסט מלא ממערכת "כותר"

 

 

להיות קרוב: עזרה ראשונה למורה בהתמודדות עם מצוקות תלמידים

 גילת, יצחק

תלמידים מצפים ממוריהם שייחדו להם מזמנם, יטו להם אוזן קשבת וישמשו להם מקור של תמיכה
ועידוד לא רק בכל הנוגע לצורכיהם הלימודיים, אלא גם בלבטיהם ובמצוקותיהם כבני אדם. ממצא
זה עולה שוב ושוב במחקרים על אודות דמותו של המורה הטוב בעיני תלמידים, החל בבית הספר
היסודי וכלה במכללות ובאוניברסיטאות. ואולם עוד עולה מן המחקרים, שתלמידים ממעטים לפנות אל
מוריהם בבעיות אישיות. ייתכן שאחת הסיבות לפער הזה שבין הציפיות לעמידה בהן היא שאין למורים
הכלים המתאימים למלא את תפקיד המסייע והתומך בתחומים החורגים מן ההקשר הלימודי.

קולו של המחבר: 

 

 

רק באינטרנט אני יכולה לשתף במה שעובר עלי
         158.35 גיל

מכון מופ"ת, תשע"ד 2013

 

"רק באינטרנט אני יכולה לשתף במה שעובר עלי" :סיוע נפשי בסביבה מקוונת

 גילת, יצחק

כניסתו של האינטרנט לזירת התקשורת הבין-אישית אפשרה לחולל שינוי מהפכני בהגשת סיוע נפשי ולקיים את הסיוע בסביבה וירטואלית,
שבה שני השותפים לתהליך אינם רואים זה את זה, אינם שומעים זה את זה ואינם מדברים זה עם זה, אלא מנהלים את התקשורת ביניהם באמצעות טקסטים כתובים.
כיצד משפיעה סביבה כזו על איכותו של הסיוע הנפשי?

קולו של המחבר: