השקות ספרים בספרייה

השקות ספרים של חברי הסגל 

פרסומי מחקרים של חברי הסגל

 פרסומי מחקרים של חברי הסגל   

מאמרים במוזיקה ובחינוך מוזיקלי

  מאמרים במוזיקה ובחינוך מוזיקלי

 ספרים חדשים של חברי הסגל

     גוסקוב ערן

תמונת הספר - שיעור באהבת מולדת

370.115 גוס
פרדס, תשע"ז 2017
טקסט מלא ממערכת "כותר"

שיעור באהבת מולדת :על פטריוטיזם ועל חינוך לפטריוטיזם

 גוסקוב, ערן

הספר "שיעור באהבת מולדת" מתאר את מושג הפטריוטיזם ואת החינוך לפטריוטיזם כנושאים מורכבים, רב ממדיים ושנויים במחלוקת. הספר מציג את הצורך הממלכתי בחינוך לפטריוטיזם לצד הקשיים המרובים שעומדים לפני מערכת החינוך הישראלית בבואה לחנך לפטריוטיזם במדינה מרובת שסעים חברתיים, תרבותיים ואמוניים. בחלקו האחרון של הספר אני מציע מענה לקשיים אלו דרך פיתוחו של מושג הפטריוטיזם האזרחי המכיל, ודרך הצבתו של מושג זה כמטרה חינוכית שאליה ראוי לכוון את הדור הצעיר.

קולו של המחבר:

 

כותר הספר - למורה אין כבר עיניים בגב

370.1 גוס
מכון מופ"ת, תשע"ו 2016
טקסט מלא ממערכת "כותר"

למורה כבר אין עיניים בגב: על פטריוטיזם ועל חינוך לפטריוטיזם אזרחי מכיל בישראל

 גוסקוב, ערן

הספר "למורה כבר אין עיניים בגב" בוחן את שאלת הסמכות החינוכית בבית הספר על רקע מעמדה המתערער במציאות הישראלית והעולמית, והוא עושה זאת דרך משקפיה של הפילוסופיה של החינוך. הספר מצביע על הלכי הרוח שמאפיינים את התקופה הפוסטמודרנית כמי שאחראים במידה רבה לערעור הסמכות. הוא סוקר בצורה ביקורתית גישות שונות שמבקשות לשקם את מעמד הסמכות ולסיום מציע הספר מצע תאורטי לבניה מחודשת של הסמכות החינוכית אשר תואמת את תנאי המצב הפוסטמודרני.

קולו של המחבר:

 

    גילת יצחק

להיות קרוב: עזרה ראשונה למורה בהתמודדות עם מצוקות תלמידים

371.102.3 גיל
מכון מופ"ת, תשס"ז 2007
"טקסט מלא ממערכת "כותר

 להיות קרוב: עזרה ראשונה למורה בהתמודדות עם מצוקות תלמידים

 גילת, יצחק

אני מזמין אתכם לקרוא בספר "להיות קרוב: עזרה ראשונה למורה בהתמודדות עם מצוקות תלמידים". הקשר בין תלמיד לבין מורה דומה במובנים מסויימים לקשר בין התלמיד לבין הוריו.
מורה הוא דמות משמעותית עבור התלמיד, לא רק בתחום הלימודי אלא גם בתחום הנפשי.
הספר עוסק בהיבט פחות מוכר בתפקידו של המורה, היותו מקור לסיוע נפשי ראשוני לתלמידים במצוקה. מלבד תיאור עיוני של הנושא, הספר כולל גם דוגמאות על תלמידים במשבר ותרומתם של מורים להתמודדות מוצלחת איתו.

קולו של המחבר: 

 

רק באינטרנט אני יכולה לשתף במה שעובר עלי
       158.35 גיל

מכון מופ"ת, תשע"ד 2013

"רק באינטרנט אני יכולה לשתף במה שעובר עלי" :סיוע נפשי בסביבה מקוונת

 גילת, יצחק

הספר "רק באינטרנט אני יכול לדבר על מה שעובר עלי: סיוע נפשי בסביבה מקוונת" צמח מתוך עבודתי בער"ן – עזרה ראשונה נפשית. הבחנתי שהשיח המקוון בין אנשים במצוקה לבין העוזרים להם שונה לגמרי מהשיח המתנהל בדיבור ואפילו בטלפון. מה שונה בתקשורת המתנהלת באינטרנט? מה היתרונות ומה החסרונות בנוגע לעזרה נפשית לאנשים שמתנהלת בצ'אט, בפורום, במייל ובערוצים אחרים? על כל אלו תוכלו לקרוא בספר בליווי דוגמאות מסוגים שונים של מצוקות נפשיות, התמודדות, חרדות, לחצים בעבודה ואפילו נטיות אובדניות.

קולו של המחבר: 

 

סצ'רדוטי יעקבה

תמונת כריכת הספר "ניגון הגורל"

933.478 סצ'ר
עולם חדש, 2018

 

ניגון הגורל: השואה בקומיקס 1958-1942

 סצ'רדוטי, יעקבה

הספר "ניגון הגורל" – השואה בקומיקס בשנות הארבעים והחמישים של המאה ה-20, הוא מחקר סוציו-פואטי הדן בייצוגיה הראשוניים של השואה בסוגת הקומיקס ומתמקד ביצירות קומיקסאיות שראו אור בצרפת ובארה"ב במהלך מלחמת העולם השנייה ומיד אחריה.
המחקר מבקש לחשוף את האינטרסים והאידאולוגיות שפעלו בתוך הרב מערכת התרבותית והספרותית של מדינות אלה ועיצבו את התייחסותן לעיסוק בשואת יהודי אירופה ואת תהליך הסלקציה של הזיכרון הקולקטיבי של אירוע היסטורי מכונן.

הספר כולל מבוא ועשרה פרקים המחולקים לשני חלקים:
במרכזו של החלק הראשון, "להוריד את ראשה של המפלצת" עומדים שני קומיקסים שנכתבו בצרפת במהלך מלחמת העולם השנייה: האחד, "מיקי במחנה גירס", נכתב במחנה ריכוז ב-1942.
השני, "החיה מתה – מלחמת העולם השנייה בקרב החיות" נכתב בסתר בפריז ע"י קומיקסאים
לא יהודים ב-1943. החלק השני של הספר, "לחיות בתוך הקוים" עוסק בשש חוברות קומיקס בהם מוזכרת השואה, אשר ראו אור בארה"ב בין השנים 1951-1958.

קולה של המחברת:

 

ערן עמירה

מורה לנבוכים גישתו החינוכית של הרמב"ם

296.176 ערן
האוניברסיטה העברית, תשס"ח 2018

מורה לנבוכים- גישתו החינוכית של הרמב"ם

 ערן, עמירה

הספר "המורה לנבוכים – גישתו החינוכית של הרמב"ם" מציג את הגישה הייחודית לרמב"ם, בן המאה ה-12, במגוון של נושאים חינוכיים, כגון העדפת המשמעות על פני המשמעת, ההבחנה בין למידה תוצאתית שלא לשמה, ללמידה כתכלית אחרונה – לשמה. הדיבור הישיר של הרמב"ם לתלמיד האהוב אליו נכתב הספר וההדרגתיות בתהליך הלמידה, כך שהטעות וההרגל יהפכו מנוף לשינוי, בלי שהשינוי, אפילו הוא חיובי, יונחת על ראשו של התלמיד.
הספר חושף את השפעת אריסטו, אלפרבי ואבן סינא על הרמב"ם.

קולה של המחברת:

 קופפרברג עירית

כותר הספר - לגעת בשמיים

401.41 קופ
מכון מופ"ת, תשע"ז 2016
טקסט מלא ממערכת "כותר"

לגעת בשמיים: חקר טקסט ושיח המשלב שפה פיגורטיבית

 קופפרברג, עירית

הספר "לגעת בשמים – חקר טקסט ושיח המשלב שפה פיגורטיבית" מיועד לחוקרים ולסטודנטים לתארים מתקדמים מתחומי דעת שונים, למשל: סוציולוגיה, פסיכולוגיה, פסיכיאטריה, ייעוץ, רפואה, תקשורת, עבודה סוציאלית, בלשנות, אנתרופולוגיה, חינוך, ספרות ומשפטים, המבקשים לבצע ניתוח שיח המשלב שפה פיגורטיבית. לספר שלושה שערים: השער הראשון מציג הנחות יסוד ומונחי מפתח; השער השני מכיל שיטות איכותניות לניתוח שיח המשלב שפה פיגורטיבית (בחלק מהפרקים משולב ניתוח כמותי עם ניתוח איכותני); השער השלישי בוחן באופן ביקורתי את תפקידי השפה הפיגורטיבית בתקשורת של שיח בעת מצוקה ומסכם את תרומת הספר מבחינה תיאורטית, מתודולוגית ומעשית. בסוף הספר מוצג מילון מונחים.

קולה של המחברת:

 

      שגיא רחל

כותר הספר - בוסית של יום ראשון

305.43 שגי
פרדס, תשע"ח 2017

 

 

בוסית של יום ראשון: סיפורי חיים של עוזרות בית בישראל

 שגיא, רחל

מה מספרות לנו עוזרות הבית שלנו? איך הופכת אישה לעוזרת בית? איך היא שורדת בתוך בית לא לה, מפרנסת משפחה, מגדלת ילדים בתקווה שלא ימשיכו בדרכה? הספר מציג בפנינו סדרת מפגשים מרתקים עם נשים שמשתוקקות להשמיע את קולן. הן מספרות את סיפורן בפתיחות, במלים חריפות, כואבות משעשעות ומלאות חיות. מתארות את החברה הישראלית על כל גווניה לעיתים באטימות ליבה ולעיתים במלוא אנושיותה. אחת מהן אומרת "כששואלים אותי מה אני עושה, אני אומרת שיש לי תואר ראשון על סמרטוט רצפה ויש לי תואר שני על סמרטוט אבק. בזה אני טובה, אני לא מתביישת בעבודה שלי ואני גאה בעבודה שלי".

קולה של המחברת: