חינוכו והכשרתו של נגן רוק/פופ בקונסרבטוריונים בישראל: היבטים סוציולוגיים ופדגוגיים

חינוכו והכשרתו של נגן רוק/פופ בקונסרבטוריונים בישראל: היבטים סוציולוגיים ופדגוגיים

מגישה: יצחק-ליכטנשטיין, אסנת
מנחה: ד"ר דן שגיב
שנת פרסום: 2018

"צריך שניים לטנגו": מקומה של המוזיקה ושל המורה למוזיקה בבתי ספר המשלבים אומנויות

"מקומה של המוסיקה בבתי ספר המשלבים אומנויות" הוא מחקר איכותני מסוג חקר מקרים מרובה, אשר התמקד בדגמים שונים של שילוב אומנויות במספר בתי ספר יסודיים ברחבי הארץ.
שנת פרסום: 2016

כיצד למדו מבצעים ויוצרים ישראלים בתחום המוזיקה הפופולרית את אמנותם?

כיצד למדו מבצעים ויוצרים ישראלים בתחום המוזיקה הפופולרית את אמנותם?

מטרת מחקר זה אשר נערך במתכונת חקר מקרים מרובה הייתה לבחון כיצד למדו מבצעים ויוצרים ישראליים בתחום המוזיקה הפופולארית את אומנותם.
שנת פרסום: 2016

פתיחת אפשרויות יצירתיות במסגרת שיעורי חובה בנגינה בחלילית לכיתות ג' - מחקר פעולה

פתיחת אפשרויות יצירתיות במסגרת שיעורי חובה בנגינה בחלילית לכיתות ג' - מחקר פעולה

עבודה זו מסכמת ומתארת את מחקר הפעולה שליווה את תכנית ההוראה שיזמתי, העוסקת בפתיחת אפשרויות יצירתיות במסגרת שיעורי נגינה בחלילית לכיתות ג'.
שנת פרסום: 2016

פדגוגיה דיגיטאלית בחינוך מוזיקלי לביה

פדגוגיה דיגיטאלית בחינוך מוזיקלי לביה"ס היסודי - פיתוח תוכנית לימודים

בעבודה זו פותחה תוכנית העשרה מקוונת בחינוך מוזיקלי, לתלמידים בכיתות ג-ה.
שנת פרסום: 2016

מאחורי הצלילים : תפיסותיהם של מורים לפיתוח שמיעה את עבודתם בממדים המושגי והמעשי - חקר מקרים מרובה

מאחורי הצלילים : תפיסותיהם של מורים לפיתוח שמיעה את עבודתם בממדים המושגי והמעשי - חקר מקרים מרובה

מטרת מחקר זה היא לבחון את אותן הגדרות שנתנו מורים לפיתוח שמיעה בארץ למקצוע אותו הם מלמדים ובכך לראות את תפיסתם כלפיו, לבחון את דרכי ההוראה השונות במקצוע זה, גם הדרכים הקיימות וגם אלו הרצויות, ולנסות ולאפיין את המקצוע כפי שמלומד בארץ.
שנת פרסום: 2016 (הרחבה לתזה)

מאפייני יצירה מוזיקלית של בני נוער: במגמה למוזיקה בחטיבה העליונה ותרומת המגמה ליצירתם

מאפייני יצירה מוזיקלית של בני נוער: במגמה למוזיקה בחטיבה העליונה ותרומת המגמה ליצירתם

המחקר הנוכחי מתחקה אחר מאפייני היצירה המוזיקלית (תהליכים, תוצרים) של בני נוער במגמות למוזיקה בחטיבה העליונה והבהרת תרומתם של הלימודים במגמה ליצירתם.
שנת פרסום: 2015

תפיסותיהם ושיטת עבודתם של מורים המכינים תלמידי יסודי בקבוצות קטנות ללימוד נגינה בקונסרבטוריון

תפיסותיהם ושיטת עבודתם של מורים המכינים תלמידי יסודי בקבוצות קטנות ללימוד נגינה בקונסרבטוריון

בעבודה זו נערך חקר מקרים מרובה איכותני שבו נבחנו תפיסותיהם של מורים לנגינה המלמדים ילדי בית ספר יסודי בשעות פרטניות מטעם המתנ"ס הקהילתי, אחרי הלימודים, במטרה להכין אותם ללימוד נגינה בקונסרבטוריון.
שנת פרסום: 2015

טיפוח יצירתיות בקרב תלמידי מגמות מגמות המוזיקה בחינוך המוזיקלי: חקר מקרים מרובה

טיפוח יצירתיות בקרב תלמידי מגמות מגמות המוזיקה בחינוך המוזיקלי: חקר מקרים מרובה

שיעורי המוזיקה מהווים הזדמנות ליצירת חוויה אנושית רבת פנים ומגוונת.
שנת פרסום: 2015

שילוב בין הוראת מוזיקה לבין תרפיה במוזיקה

שילוב בין הוראת מוזיקה לבין תרפיה במוזיקה

מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון את החוויות המקצועיות והאישיות של אנשי מקצוע שעובדים גם כמורים למוזיקה וגם כמטפלים במוזיקה.
שנת פרסום: 2015