קטלוג הספרייה

ממוחשב בתוכנת "אלף" ומהווה חלק מרשת ארצית של כלל הספריות האקדמיות במוסדות להשכלה גבוהה בישראל.
איתור ספרים, כתבי עת, חומר אור-קולי, תקליטורים ועוד מתבצע באמצעות שימוש בקטלוג.

כמו כן אתר הספרייה המרכזית מציע בנוסף מגוון קטלוגים לשימושך.

הדרכה ויעץ

ניתן לקבל שרותי הדרכה ויעץ במשך כל שעות הפעילות על-ידי צוות הספרניות.

צוות הספרייה למוזיקה מסייע לקהל משתמשי הספרייה באיתור ובדליית מידע, ונותן הדרכה אישית וקבוצתית לשימוש יעיל ועצמאי במקורות יעץ מגוונים: קטלוג הספרייה, מאגרי מידע מקוונים, תקליטורים עוד.
לתיאום הדרכות ויעץ ניתן לפנות לאושרית חנוך, מנהלת הספרייה למוזיקה, בטלפון 03-6902457.

סוגי ההדרכות:

הכרת הספרייה וקטלוג הספרייה: הדרכה הניתנת בתחילת סמסטר א' לסטודנטים בשנה א'.

הדרכה ממוקדת לסמינריונים והכרת מאגרי המידע של הספרייה על פי בקשת המרצה.

מאגרי מידע

למאגרי המידע הממוחשבים בעברית ובאנגלית ניתנת גישה מכל מחשבי הספרייה.
הספרייה רכשה גם מאגרי מידע ייחודיים לתחום המוזיקה. לגישה למאגרים לחץ כאן.

השאלה

רשאים לשאול ספרים: סטודנטים, מרצים, עובדים, בוגרי המכללה וגמלאים. משתלמים, תלמידי סטאז', תלמידי המכינה ובוגרי מכללת לוינסקי לחינוך יפקידו בגזברות 200 ש"ח, שיוחזרו בתום תקופת לימודיהם.
השאלת ספרים תתאפשר רק עם הצגת כרטיס קורא. למידע על הארכת תקופת השאלה לחץ כאן

צילום

מכונות הצילום בספרייה עומדות לרשות המשתמשים וניתן לצלם ולהדפיס באמצעות כרטיסי סטודנט נטענים וכרטיסי אשראי.

שירותים נוספים

יעץ מקוון לסטודנטים לתואר שני. מידע מפורט ראה כאן.

כל שימוש בחומר שאינו ספרי (תקליטים, קלטות אודיו, תקליטורים ו-DVD) מיועד למרצים ולסטודנטים של המכללה וכפוף לחוק זכויות יוצרים.

תקנון מידע למבקרים

הכניסה למבקרים שאינם סטודנטים, מרצים או עובדי המכללה אינה כרוכה בתשלום.

חיפוש בקטלוג הספרייה ובחלק ממאגרי המידע יתבצע באופן עצמאי.

הספרים בספריית המוזיקה ניתנים לעיון ולצילום במקום בלבד (שירותי צילום – בכפוף לחוק זכויות היוצרים החדש).

לא יינתן אישור לשימוש באוסף פריטי השמע של ספריית המוזיקה.

בוגרי מכללת לוינסקי לחינוך רשאים להשתמש בשירותי הספרייה (כולל השאלה ושימוש בחומר שאינו ספרי) עד שנה מתום הלימודים תמורת פיקדון בסך 200 ש"ח.יודגש כי בתום שנה זו לא יוארך השירות ומעמד הבוגר יהיה כסטטוס המבקר בספרייה לפי התקנון שהובא לעיל.
גמלאים של המכללה רשאים להיכנס לספרייה ולשאול ספרים ללא תשלום ובכפוף לנהלי הספרייה.

כללי התנהגות בספרייה

  • ניתן לדבר בטלפונים סלולריים, אך יש להקפיד לעשות זאת בשקט ותוך התחשבות במשתמשי הספרייה האחרים.
  • ניתן להיכנס עם תיקים לספרייה. הספרייה אינה אחראית על חפציהם של המבקרים.
  • אין להשאיר חפצים אישיים ומחשבים ניידים ללא השגחה.
  • אין להכניס דברי אוכל או שתייה (פרט למים). יש לשמור על השקט ועל כללי התנהגות נאותים.
  • עם תום העיון בספרים, יש להחזיר אותם לעגלות (לא למדפים). ספרים כבדים יונחו מרוכזים בפינת השולחן.
  • יש לשמור על שלמות הספרים והציוד: אין לתלוש דפים, אין לצייר או לכתוב על הספרים ובשום אופן אין לחבל בהם. מעשים אלה הם בגדר עבירה חמורה והעבריין יהיה צפוי לעונש.*
*סטודנטים או מבקרים שיפרו את הסדר הטוב ויתנהגו בניגוד לכללים יתבקשו לצאת מן הספרייה .