ראשית צעדיה של ספריית המוזיקה במדרשה למוזיקה, שהוקמה ע"י מר ליאו קסטנברג.

בשנת 1981 התאחדה המדרשה עם סמינר לוינסקי, וכיום הספרייה היא חלק מספריית מכללת לוינסקי לחינוך.

לחזון הספרייה למוזיקה לחצו כאןלתקנון הספרייה לחצו כאן.

 

בספרייה קיימים שלושה אוספים מרכזיים:

1. אוסף ספרי, המכיל ספרי תווים וספרים בתולדות המוזיקה, תיאוריה ולימוד המוזיקה
2. אוסף לא-ספרי, המכיל תקליטורים, תקליטים, קלטות אודיו, קלטות וידאו ומולטימדיה (מיועד רק לתלמידי ולמרצי המכללה)
3. מאגרי מידע:
א. בחברה וחינוך (כולל חינוך מוזיקלי)
ב. במוזיקה

כספרייה במכללה להוראה מטפחת הספרייה שלושה נושאים מרכזיים:
א. מוזיקה ישראלית

ב. מוזיקה יהודית

בספרייה כ-95% מאוסף השירים המולחנים שנכתבו במאה השנים האחרונות, אוסף ספרי תווים של מוזיקה אמנותית שנכתבה ע"י מלחינים ישראליים ויהודיים.
במקביל נמצא בספרייה אוסף גדול של הקלטות, ויחד עם זאת מדגישה הספרייה איסוף ורכישה של ספרים, כתבי עת, מאגרי מידע, תזות ומחקרים שנכתבו בנושאים אלה.

ג. חינוך מוזיקלי

בספרייה המאגר הנרחב ביותר של ספרים וכתבי עת (בעברית ובאנגלית) בנושא החינוך המוזיקלי; גישות ההוראה השונות, יישומן והצעות לפעילויות השונות הן בחינוך הפורמלי והן בחינוך הבלתי פורמלי לגיל הרך, לבית הספר היסודי ולחטיבת הביניים.

הספרייה רואה כאחד מתפקידיה ליזום פעולות שיקלו ויעמיקו את השימוש באוספיה וזאת היא עושה בכמה מישורים:
1. יוזמות לפיתוח כלים ביבליוגרפיים
2. אתר הספרייה

אתר הספרייה הוקם גם הוא כדי לענות על הצורך של העמקת השימוש בספרייה, בכלים ביבליוגרפיים שנבנו על ידה ובריכוז אתרים ברשת האינטרנט, הרלוונטיים לנושא המוזיקה והוא פתוח לכל מתעניין .