נגישות הספרייה

בחברה הישראלית גוברת המודעות לקבוצות עם צרכים מיוחדים וכן לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.
מרכז מית"ר במכללה (מרכז ייעוץ ותמיכה רב-תחומי) הוא חלק ממערך התמיכה של המכללה בסטודנטים הזקוקים להנגשה אקדמית, אנושית ופיזית (בשל לקות למידה, לקות קשב, לקות חושית, לקות מוטורית, מגבלה נפשית, מחלות כרוניות ועוד).
בהיותה מרכז משאבי למידה המהווה מקום של מפגש חוויתי ואינטלקטואלי לקהל המשתמשים הספרייה משתלבת גם היא במערך התמיכה לסטודנטים עם צרכים מיוחדים.

ישנה אפשרות להזמין טמ"ס נייד לכיתות בתיאום מראש בטלפון: 03-6902488.

מחשבים ותקשורת

בספרייה תקשורת אלחוטית Wi-Fi , נקודות חשמל לחיבור מחשבים ניידים ומחשבי קהל נייחים המיועדים לקהל המשתמשים.

צוות הספרייה

צוות ההשאלה והיעץ ישמחו לעזור ולהיענות לכל בקשה בתיאום בטלפון: 03-6902488 או בדוא"ל: libcirc@l-w.ac.il

לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998