צילום

לשימוש המרצים מכונת צילום/הדפסה אחת במפלס התחתון (מצד ימין). (באמצעות כרטיס מרצה נטען).

תמיכה טכנית במדפסות/ מכונות צילום – חדר 126, בימים א'- ה' בשעות 14:30-09:30.

סריקה לדואר אלקטרוני

לשימוש המרצים מכונת סריקה לדואר אלקטרוני (ללא תשלום) בחדר כתבי עת במפלס העליון.

ניתן לסרוק מסמכים בודדים (לא כרוכים) ופריטים כרוכים (ספרים, כתבי עת) לדואר האלקטרוני.