להנחיות לפעילות מצומצמת בספרייה בתקופת קורונה לחצו כאן.


סריקות:

       סריקות עקב פנייה של מרצה או סטודנט 

  1. הסריקות יבוצעו גם לסטודנטים וגם למרצים.
  2. סריקה לאדם אחד עד 25 דפים. סריקה של יותר מ-25 דפים תפוצל לכמה ימים.
  3. הסריקות יבוצעו עד שלושה ימי עבודה ממועד הפנייה.

     סריקות יזומות בעקבות מתן שירותי יעץ – עד 25 דפים לאדם ליום אחד.

    סריקות עבור השאלה בין-ספרייתית – המדיניות באתר הספרייה

* כל הסריקות יבוצעו כפוף לחוק זכויות היוצרים החדש

      לטופס בקשת סריקות לחצו כאן.

     לבקשת סריקות במוזיקה לחצו כאן.


הדפסות

מאחר שלקהל המשתמשים אין הרשאה לעבוד במחשבי הספרייה בתקופה זו, המעוניינים להדפיס חומרים מתבקשים לגשת לדלפק ההשאלה ולקבל כתובת דוא"ל שאליה יש לשלוח את הקובץ שברצונם להדפיס. הספרן ישלח את הקובץ להדפסה לאחר מסירת מספר תעודת הזהות או כרטיס המרצה.

אפשרות נוספת:

חדש – הדפסה בענן!

מעתה אפשר לשלוח הדפסות מכל מחשב, מחשב נייד או סטמרטפון! להסבר לחצו כאן.


צילום

לשימוש המרצים מכונות צילום/הדפסה בספרייה (באמצעות כרטיס מרצה נטען).
תמיכה טכנית במדפסות/ מכונות צילום – חדר 126, בימים א'- ה' בשעות 14:00-08:30.

להנחיות הדפסה וצילום לחצו כאן.

סריקה לדואר אלקטרוני

לשימוש המרצים מכונת סריקה לדואר אלקטרוני (ללא תשלום) בחדר כתבי עת במפלס העליון.
ניתן לסרוק מסמכים בודדים (לא כרוכים) ופריטים כרוכים (ספרים, כתבי עת) לדואר האלקטרוני.

זכויות יוצרים
כל העתקה וצילום של חומרים המוגנים בזכויות יוצרים כפופה לזכויות היוצרים בהתאם לדין והינה באחריותו של התלמיד /המשתמש בלבד. השימוש במכונת הצילום לצורך העתקה ואו צילום כאמור מותר למטרות לימוד עצמי, מחקר והוראה בלבד.