צילום

לשימוש המרצים מכונות צילום/הדפסה בספרייה (באמצעות כרטיס מרצה נטען).
תמיכה טכנית במדפסות/ מכונות צילום – חדר 126, בימים א'- ה' בשעות 14:00-08:30.

להנחיות הדפסה וצילום לחצו כאן.

סריקה לדואר אלקטרוני

לשימוש המרצים מכונת סריקה לדואר אלקטרוני (ללא תשלום) בחדר כתבי עת במפלס העליון.
ניתן לסרוק מסמכים בודדים (לא כרוכים) ופריטים כרוכים (ספרים, כתבי עת) לדואר האלקטרוני.

זכויות יוצרים
כל העתקה וצילום של חומרים המוגנים בזכויות יוצרים כפופה לזכויות היוצרים בהתאם לדין והינה באחריותו של התלמיד /המשתמש בלבד. השימוש במכונת הצילום לצורך העתקה ואו צילום כאמור מותר למטרות לימוד עצמי, מחקר והוראה בלבד.