ספריית מכללת לוינסקי לחינוך נותנת שירותי השאלה בין-ספרייתית מספריות  שעימהן יש לנו קשרי השאלה.
מרצים הזקוקים לספרים או למאמרים, שאינם מצויים בספריית לוינסקי, יכולים להיעזר בשירות זה.

ניתן להזמין ספר או מאמר ע"י מילוי הטופס המתאים:

טופס הזמנת ספר / פרק מספר
טופס הזמנת מאמר

יש להקפיד לשמור על חוק זכויות יוצרים