כל מרצה המעוניין להזמין חדר שקט בספרייה לעבודה אישית ואו קבוצתית

לזמן מסוים, מתבקש לשלוח בקשה בדו"אל לירדנה קדם – yarked@levinsky.ac.il

עם ציון התאריך המבוקש וטווח השעות.

נשתדל להיענות לבקשה.

(החדר ממוקם במפלס העליון בספרייה).