כתבי עת פופולריים, אקדמיים ושפיטים

כתבי עת פופולריים, אקדמיים ושפיטים (טקסט נגיש)

 

כתב עת פופולרי

פונה בדרך כלל לקהל הרחב וכתוב בשפה המובנת לכול.

מפרסם חדשות, נושאים מסחריים וכדומה.

את המאמרים מחברים בדרך כלל עיתונאים מהתחום ולא מדענים.

יוצא לאור בדרך כלל על ידי ארגונים מסחריים.

 

כתב עת אקדמי – Academic journal

פונה בדרך כלל לקהל אקדמי עם ידע בתחום.

מפרסם תוצאות של מחקרים או ניסויים, או סקירה של ספרות מחקרית בתחום.

את המאמרים מחברים חוקרים או מדענים מהתחום.

יוצא לאור בדרך כלל על ידי מוסדות אקדמיים.

המאמרים כוללים תקציר, סקירת ספרות, דיון ומסקנות, הערות שוליים ורשימה ביבליוגרפית.

 

כתב עת שפיט – Peer-reviewed journal

כתב עת שפיט עונה למאפיינים של כתב עת אקדמי אבל ההבדל העיקרי ביניהם הוא שכתב עת שפיט עבר גם ביקורת של חוקרים עמיתים בתחום לפני הוצאתו לאור.

כתב עת אקדמי ללא ביקורת עמיתים לא נחשב בהכרח שפיט.

היכן אפשר לאתר?

אפשר לאתר כתבי עת שפיטים באמצעות תוכנת הספרייה "חיפושנט" בלחיצה על קישורי האפשרות Peer-reviewed journals לצד רשימת התוצאות.

תצלום מסך קישור - peer reviewed journals

תצלום מסך כתבי עת שפיטים

במרבית תוצאות החיפוש בתוכנת "חיפושנט" שבהן מופיעים מאמרים מכתבי עת שפיטים מופיע במסך הפריט סמן (אייקון) סקר עמיתים.

אייקון כתבי עת שפיטים