• פרטי המזמין

 • *המזמין ספר אחראי לשלמותו, לתקינותו ולהחזרתו במועד. במקרה של אובדן ספר המזמין יחויב בתשלום עלותו לפי נוהלי הספרייה שממנה הושאל הספר.
 • *לא ניתן לבטל הזמנה מרגע מילוי הטופס וביצוע ההזמנה. יש לשלם מראש על בקשה הכרוכה בתשלום.
 • MM סלאש DD סלאש YYYY

 • פרטי ההזמנה

 • פרטים ביבליוגרפיים
  **יש למלא את הפרטים המלאים של הפריט המבוקש בתיבת הטקסט בהתאם לסוג החומר:
  ספר/עבודת מחקר – שם הספר/עבודה מחקר, שם המחבר/העורך, שם פרק (אם נדרש), עמודים ושנת פרסום.
  מאמר בכתב עת – שם המאמר, שם המחבר, פרטי כתבי העת (שם, מס' כרך וגיליון, עמודים ושנת פרסום).
 • כדי לייעל את הטיפול בבקשה יש למלא את הפרטים המלאים בהתאם לסוג החומר