כדי להיכנס לטקסט המלא של חלק ממאגרי הספרייה המופיעים בגוגל סקולר לחצו כאן.

(יש להיכנס רק מהקישור המופיע כאן ולא מהקישור המקורי של גוגל סקולר)

אם בתוצאות החיפוש בגוגל סקולר יתקבל מאמר שפורסם בכתב עת אלקטרוני שהספרייה מנויה עליו
יופיע קישור בנוסח: Levinsky College eText. לקבלת טקסט מלא יש ללחוץ על הקישור ולהזדהות בשם המשתמש ובסיסמת פורטל שירותי המידע האישיים של המכללה.

לוגו גוגל סקולר מכללת לוינסקי לחינוך

הערה: לא כל מאגרי הספרייה מוגדרים בגוגל סקולר, ולכן עדיף לחפש מאמרים בעיקר בתכנת החיפוש של הספרייה "חיפושנט" או ישירות בדף מאגרי המידע של הספרייה.

 


מאגרי הספרייה או גוגל?

מאגרי הספרייה או גוגל? (טקסט נגיש)

האם להתחיל את החיפוש בגוגל?

משאבי הספרייה

  •  תוכנת הספרייה "חיפושנט" מאפשרת קבלת מאמרים אקדמיים מקוונים וספרים בחיפוש אחד
  • מאגרי הספרייה המעודכנים מכוונים לנושאי הלימוד הרלוונטיים וכוללים מאמרים שפיטים ברמה אקדמית
  • אפשר להרחיב את תוצאות החיפוש ולקבל הפניות ביבליוגרפיות למאמרים ברמה אקדמית גבוהה ממאגרים רבים בעולם
  • טקסט מלא נגיש
  • הכול בחינם לסטודנטים ולמרצים במכללה

גוגל/ גוגל סקולר – Google/Google Scholar

  • "גוגל" מבוסס על שיטות איסוף חומר באינטרנט ואינו מאגר מידע
  • הציטוטים המתקבלים מחושבים על סמך הציטוטים במאגר "גוגל" בלבד
  • יש צורך לבדוק ב"גוגל" רשת מידע, אמינות, ידוע או פרסום ורלוונטיות של ההפניות
  • ב"גוגל" פחות אפשרויות לסינון התוצאות
  • אלגוריתם החיפוש של "גוגל" אינו ידוע

אפשר לחפש ב"גוגל" חיפוש פרסומי שיווקי או מידע נחוץ, דוגמת דרכי הגעה למקום מסוים, קניות מוצרים ועוד.

אפשר לאתר ב"גוגל/גוגל סקולר" גם מאמרים מדעיים ומסמכים נוספים שאינם קיימים בספרייה.

 

לסיכום, מומלץ לחפש באמצעות תוכנת הספרייה "חיפושנט" הכוללת מאגרי מידע מחקריים שהספרייה רכשה עבורכם.

אפשר להשלים את חיפוש המידע ב"גוגל סקולר" ולחפש חיפוש ראשוני של מאמרים מחקריים אבל יש לבדוק אמינות ורלוונטיות.

אפשר להפיק תועלת ממקורות מקוונים שונים, אך חשוב לבדוק היטב את איכות התוצאות המתקבלות.