אסטרטגיות חיפוש

 

 

 1. זהו את המושגים החשובים של החיפוש

 לדוגמה, בחיפוש של מאמרים באנגלית בנושא השפעת הטלוויזיה על אלימות בקרב ילדים

"The influence of television on children's violence"

המושגים החשובים הם:

"children", violence", "television"

 

 1. חשבו על מונחים המתארים את מילות החיפוש

  בדקו מילים נרדפות ומונחים קשורים

      מונחים אפשריים:

"violence", "violence in television", television violence", "influence",
"television", "children", "aggression", "violence in mass media", "television viewing", "aggression in children", "children and television"

 1. בחרו את מנוע החיפוש או מאגר המידע הרלוונטי

ישנה חשיבות רבה לבחירת מנוע החיפוש או מאגר החיפוש. במחקר מדעי, יש להסתמך על ממשקי חיפוש אקדמיים. לדוגמה, אפשר להתחיל את החיפוש בממשק החיפוש של הספרייה "חיפושנט" באפשרות "מאמרים" כדי לקבל מאמרים בנושא הרצוי מכמה מאגרי מידע בבת אחת. אם לא התקבלה תשובה מספקת, יש להמשיך להתמקד במאגר מידע ספציפי. אפשר להשתמש ב-Google Scholar להשלמת החיפוש, אך לא ככלי עיקרי יחיד.

 

 1. חפשו במילון המונחים המבוקר של המאגר (התזאורוס) את מילות המפתח המתאימות לביצוע החיפוש
   
 1. צרו את שאילתת החיפוש הנדרשת, כולל שימוש בחיפוש בוליאני* וגידום**

לעיתים קרובות שאילתת החיפוש עשויה לכלול כמה מונחי מפתח.

לדוגמה, שאילתה הכוללת שני מונחי מפתח בצירוף האופרטור הבוליאני "וגם"  (AND) היכולה להתאים לנושא החיפוש:

"violence in children" "television & children"

 הערה: בממשקי חיפוש רבים, אין צורך לכתוב את האופרטור "וגם" (AND).

אפשר לכתוב את מונחי החיפוש עם רווח ביניהם והמערכת תבצע זאת אוטומטית.

 

*חיפוש בוליאני:

ישנן כמה אפשרויות חיפוש בעזרת אופרטורים שונים (בדרך כלל לצורך הבחנה נהוג לכתוב את מונחי החיפוש באותיות גדולות באנגלית, תלוי בסוג מנוע החיפוש/המאגר):

צמצום החיפוש בעזרת האופרטור וגם (AND) לקבלת פריטים שיופיעו בהם כל מילות המפתח הרצויות.  לדוגמה, דימוי עצמי וגם הישגים בלימודים.

הרחבת החיפוש בעזרת האופרטור או OR)) לקבלת פריטים שבהם תופיע לפחות אחת ממילות המפתח. לדוגמה, דימוי עצמי או הישגים בלימודים.

אי הכללה בחיפוש בעזרת האופרטור ולא  (NOT) לקבלת פריטים שלא יכילו נושא מסוים. לדוגמה, דימוי עצמי וגם הישגים בלימודים לא בחינוך הגבוה.

 

 **גידום (truncation) :

אם תוצאות החיפוש אינן מספקות (רבות מדי או מעטות מדי), אפשר להחליף אות אחת או יותר במילות החיפוש (כדי לכלול כתיב מלא/חסר), קידומות וסיומות דקדוקיות. לשם כך יש להחליף את אחת האותיות בסימן ה'גידום' שבו בחר המאגר (?, *, ! ). לדוגמה, חיפוש לפי אוטי* יניב במאגרים מסוימים תוצאות על אוטיזם או על ילדים אוטיסטים.

הערה: לכל מאגר יכולים להיות סימני "גידום" אחרים.

 

 1. לפני החיפוש ערכו הגבלות רצויות

לפי סוג חומר, שנה, טקסט מלא, מאמרים שפיטים ועוד.

 

 1. לאחר ביצוע החיפוש העריכו את תוצאות החיפוש

הערכת תוצאות החיפוש מורכבת. יש לבדוק אם המאמר עדכני, כולל רשימת מקורות ומצוטט בקרב חוקרים ידועים נוספים וכן אם המחבר מוכר בתחומו.

 

 1. שנו את החיפוש אם יש צורך (לדוגמה, חיפוש לפי מילות מפתח אחרות).

חזרו על סעיפים 7-4 ושנו את השאילתה בהתאם לצורך.

 

 1. נסו לבצע את אותו החיפוש במנוע חיפוש/במאגר אחר. חזרו על סעיפים 8-3.

 

חשוב לזכור! לעיתים קרובות יש צורך בחיפוש במנועי חיפוש/במאגרי מידע נוספים כדי להגיע לתוצאות משביעות רצון.

 

בהצלחה!