צוות הספרייה – טלפונים

  תפקיד

   שם

    טלפון

@ דואר אלקטרוני   

הנהלה

מנהל הספרייה

שי ענבר

03-6901670

shaii@levinsky.ac.il

שירותי השאלה

אחראית מדור השאלה

עינת שינגרט

03-6902488

einats@levinsky.ac.il

השאלה בין-ספרייתית

צוות

בני סלע

03-6902478

bennys@levinsky.ac.il

צוות עינת שינגרט 03-6902488

einats@levinsky.ac.il

תמיכה פרונטלית בחיפושי מידע

צוות

בני סלע

03-6901544

bennys@levinsky.ac.il

צוות

איליה שווצ'קה

03-6901544

ilyas@levinsky.ac.il

צוות גל לבנטר 03-6901544

gal.leventer@levinsky.ac.il

תמיכה מקוונת בחיפושי מידע

אחראי

בני סלע

03-6902458

bennys@levinsky.ac.il

צוות

איליה שווצ'קה

03-6902458

ilyas@levinsky.ac.il

צוות גל לבנטר 03-6902458

gal.leventer@levinsky.ac.il

הדרכות קבוצתיות

אחראית הדרכות

ירדנה קדם

03-6901672

03-6901603

yarked@levinsky.ac.il

צוות

איליה שווצ'קה

03-6902458

ilyas@levinsky.ac.il

צוות

בני סלע

03-6902458

bennys@levinsky.ac.il

צוות

גל לבנטר

03-6901622

gal.leventer@levinsky.ac.il

צוות עינת שינגרט 03-6902488 einats@levinsky.ac.il
שירותים טכניים

אחראית שירותים טכניים

(מפתוח וקטלוג עברי)

דפנה אורן

03-6902496

dafo@levinsky.ac.il

צוות קטלוג עברי

אילן קדר

03-6902490

ilank@levinsky.ac.il

צוות קטלוג עברי גל לבנטר 03-6901622

gal.leventer@levinsky.ac.il

אחראית קטלוג אנגלי

אורית קופלין

03-6901513

kohavy@levinsky.ac.il

צוות מפתוח בני סלע 03-6902458 bennys@levinsky.ac.il
כתבי עת
אחראי גל לבנטר 03-6901622

gal.leventer@levinsky.ac.il

ספרות ילדים

אחראית

ירדנה קדם

03-6902478

yarked@levinsky.ac.il

רכש

אחראית תקציב הספרייה ורכש עברי

שרה הרשקוביץ

03-6901673

hersh_s@levinsky.ac.il

אחראית רכש אנגלי

אורית קופלין

03-6901513

kohavy@levinsky.ac.il

 מחשוב / מערכת אלף

אחראית המחשוב ואתר הספרייה

דפנה אורן

03-6902496

dafo@levinsky.ac.il

מאגרי מידע
אחראי מאגרי מידע בני סלע 03-6902458 bennys@levinsky.ac.il
עיבוד ספרני

אחראית

שושנה פוסט

03-6902490

shoshanap@levinsky.ac.il