תפקיד

   שם

    טלפון

@ דואר אלקטרוני   

הנהלה  – Library Director

מנהל הספרייה

שי ענבר

03-6901670

shaii@levinsky.ac.il

שירותי השאלה – Circulation

אחראית מדור השאלה

עינת שינגרט

03-6902488

einats@levinsky.ac.il

השאלה בין-ספרייתית – Interlibrary loan

אחראית

עדי ראובן

03-6902490

adire2@levinsky.ac.il

תמיכה פרונטלית (03-6901544) ומקוונת (03-6902458) בחיפושי מידע – Reference

אחראי

בני סלע

03-6902458

bennys@levinsky.ac.il

צוות

איליה שווצ'קה

03-6902458

ilyas@levinsky.ac.il

צוות

עדי ראובן

03-6902490

adire2@levinsky.ac.il

צוות שרון מרום 03-6902458

sharonma9@levinsky.ac.il

הדרכות קבוצתיות – Group Instruction

אחראית הדרכות

ירדנה קדם

03-6901672

yarked@levinsky.ac.il

צוות

איליה שווצ'קה

ilyas@levinsky.ac.il

צוות

בני סלע

bennys@levinsky.ac.il

צוות

עדי ראובן

adire2@levinsky.ac.il

צוות עינת שינגרט einats@levinsky.ac.il
צוות שרון מרום

sharonma9@levinsky.ac.il

שירותים טכניים – Technical services

אחראית מפתוח

דפנה אורן

03-6902496

dafo@levinsky.ac.il

צוות מפתוח

בני סלע

03-6902458

bennys@levinsky.ac.il

כתבי עת – Periodicals
אחראית עדי ראובן 03-6902490

adire2@levinsky.ac.il

ספרות ילדים – Children's Literature

אחראית

ירדנה קדם

03-6902478

yarked@levinsky.ac.il

רכש – Acquisition

אחראית רכש עברי

שושנה פוסט

03-6902488

03-6901551

shoshanap@levinsky.ac.il

 מחשוב / מערכת הספרייה – Technology & Library Systems

אחראית המחשוב ואתר הספרייה

דפנה אורן

03-6902496

dafo@levinsky.ac.il

מאגרי מידע – Databases
אחראי מאגרי מידע בני סלע 03-6902458 bennys@levinsky.ac.il
עיבוד ספרני

אחראית

שושנה פוסט

03-6902488

03-6901551

shoshanap@levinsky.ac.il