•  הכניסה למבקרים שאינם סטודנטים, מרצים או עובדי המכללה אינה כרוכה בתשלום, אך לא יינתנו שירותי השאלה ויעץ במשאבי הספרייה.
  • בוגרי לוינסקי רשאים להשתמש בשירותי הספרייה (כולל השאלה) עד שנה מתום הלימודים תמורת פיקדון בסך 200 ש"ח.
  • פנסיונרים של המכללה רשאים לשאול ספרים ללא תשלום ובכפוף לנוהלי הספרייה.

 

 פתיחת הספרייה: ימים ראשון-חמישי, בשעות 7:45 – 18:45, ביום שישי הספרייה סגורה.
שינויים בשעות הפתיחה יפורסמו על דלת הספרייה ובהודעות בעמוד הבית.