תקנון מידע למבקרים

 •  הכניסה למבקרים שאינם סטודנטים, מרצים או עובדי המכללה אינה כרוכה בתשלום, אך לא יינתנו שירותי השאלה ויעץ במשאבי הספרייה.
 • בוגרי לוינסקי רשאים להשתמש בשירותי הספרייה (כולל השאלה) עד שנה מתום הלימודים תמורת פיקדון בסך 200 ש"ח.
 • פנסיונרים של המכללה רשאים לשאול ספרים ללא תשלום ובכפוף לנוהלי הספרייה.

תקנון מידע למבקרים בספריית המוזיקה
 • הכניסה למבקרים שאינם סטודנטים, מרצים או עובדי המכללה אינה כרוכה בתשלום.
 • חיפוש בקטלוג הספרייה ובחלק ממאגרי המידע יתבצע באופן עצמאי.
 • הספרים בספריית המוזיקה ניתנים לעיון ולצילום במקום בלבד (שירותי צילום – בכפוף לחוק זכויות היוצרים החדש).
 • לא יינתן אישור לשימוש באוסף פריטי השמע של ספריית המוזיקה.
 • בוגרי מכללת לוינסקי לחינוך רשאים להשתמש בשירותי הספרייה (כולל השאלה ושימוש בחומר שאינו ספרי) עד שנה מתום הלימודים תמורת פיקדון בסך 200 ש"ח.
  יודגש כי בתום שנה זו לא יוארך השירות ומעמד הבוגר יהיה כסטטוס המבקר בספרייה לפי התקנון שהובא לעיל.
  גמלאים של המכללה רשאים להיכנס לספרייה ולשאול ספרים ללא תשלום ובכפוף לנוהלי הספרייה.