הספרייה המרכזית ורשות המחקר

השקת ספרים של חברי הסגל

ביום שני כ"ז באדר א' תשע"ט, 4 במארס 2019

בשעות 12:00-11:00

במפלס העליון של ספריית המכללה

תוכנית האירוע

11:00 – 11:05 |      התכנסות

11:05 – 11:15 |      ברכות

פרופ' מיכל בלר, נשיאת המכללה

ד"ר יעל קמחי, רקטור המכללה בפועל

11:20 – 11:15 |     קטע נגינה – מקסים וינוגרדוב

11:20 – 11:55 |   הכותבים משתפים בחוויות הכתיבה

ד"ר רחל שגיא – "בוסית של יום ראשון"

ד"ר גלי דינור – "בזכות השונות – הבנייתה של תפיסה
חינוכית באמצעות סיפור חיים"

11:55 – 12:00 |    קטע קריאה – מאי יעקובסון
קטע נגינה – מקסים וינוגרדוב

 

נא לאשר השתתפות בדוא"ל ronit.h@levinsky.ac.il

 

טקסים קודמים

 טקס השקת ספרים 14.5.2018 (כ"ט באייר תשע"ח)

 טקס השקת ספרים 18.12.2017 (ל' בכסלו תשע"ח)

 טקס השקת ספרים 6.11.2017 (י"ז בחשוון תשע"ח)

 טקס השקת ספרים 26.3.2017 (כ"ח באדר תשע"ז)